prev next
Protecţie

Protecţie date / excluderea responsabilităţii

1. Cuprinsul ofertei online:

Autorul nu îşi ia răspunderea pentru actualitatea, corectitudinea, starea completă sau calitatea informaţiilor prezentate.  În principiu, se exclude responsabilitatea autorului pentru daune materiale sau de concepţie cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite, respectiv prin utilizarea informaţiilor eronate şi incomplete, atâta timp cît împotriva autorului nu se poate dovedi nici o faptă intenţionată sau produsă din neglijenţă.
 Toate ofertele sunt fără obligaţii. Autorul îşi rezervă dreptul să modifice, să completeze sau să şteargă anumite articole sau pagini din întreaga ofertă fără o informare specială, sau să anuleze publicarea temporară sau definitivă a informaţiilor.

2. Referinţe şi link-uri:

La o referinţă directă sau indirectă la unele pagini web străine ("Hyperlinks"), care se află în afara domeniului de responsabilitate a autorului, ar exista o obligaţie de responsabilitate exclusiv in cazul în care autorul are cunoştinţă de conţinutul paginii, iar în cazul unui conţinut ilegal al acestor pagini ar avea posibilitatea din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea acestora.
Autorul declară în acest mod, că la data publicării link-ului nu au fost descoperite conţinuturi ilegale ale paginilor web publicate. Autorul nu are nici o influenţă asupra configuraţiei actuale sau viitoare a conţinutului, sau drepturilor de autor al paginilor conectate/publicate. De aceea el se distanţează clar de conţinutul paginilor web publicate/conectate care au fost modificate după publicarea Link-ului. Această constatare este valabilă pentru toate link-urile şi referinţele publicate în ofertele proprii pe internet precum şi pentru inregistrările externe în cartea oaspeţilor, forurile de discuţii, lista link-urilor, listele cu mail-uri administrate de către autor precum şi în toate celelalte forme ale băncilor de date asupra conţinutului cărora se pot efectua atacuri externe de scriere. Pentru conţinuturile ilegale, eronate sau incomplete şi în special pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea unor asemenea informaţii va răspunde în exclusivitate numai cel la care se face referire pe pagina web, şi nu cel care a publicat pagina.

3. Dreptul de autor şi al mărcii:

Autorul se străduieşte ca în toate publicaţiile să respecte dreptul de autor al imaginilor, graficelor, documentelor de înregistrare audio, secvenţelor video, şi textelor publicate, să utilizeze imaginile, graficele, înregistrările audio, secvenţele video şi textele realizate de el însuşi sau să utilizeze imaginile, graficele, înregistrările audio, secvenţele video şi textele care nu necesită licenţă.
Toate mărcile şi simbolurile produselor din cadrul ofertei publicate în internet şi protejate sunt subordonate reglementărilor dreptului de marcă şi dreptului de proprietate al proprietarului înregistrat.  Numai pe baza simplei denumiri nu se va putea trage concluzia, că mărcile nu ar fi protejate de drepturile unei terţe persoane!
Dreptul de multiplicare pentru obiectele publicate, realizate însuşi de autor vor reveni în exclusivitate autorului paginii web.  Este interzisă multiplicarea sau utilizarea graficelor, documentelor audio, secvenţelor video şi a textelor în alte publicaţii tipărite fără aprobarea autorului.

4. Protecţia datelor:

Dacă în oferta pe internet există posibilitatea introducerii datelor personale sau alei firmei (adrese  E-mail, nume, adrese) atunci înregistrarea acestor date se va face de către utilizator având o bază opţională.  Solicitarea şi plata tuturor serviciilor este posibilă din punct de vedere tehnic şi fără introducerea unor asemenea date, respectiv prin introducerea datelor anonime sau a unui pseudonim. Este interzisă utilizarea datelor de contact publicate în cadrul rubricii Impressum sau a unor informaţii asemănătoare ca, adresa poştală, număr de telefon şi fax precum şi adresele de E-mail de către o persoană terţă, pentru transmiterea informaţiilor in cazul unor solicitări neformulate categoric. În cazul abaterii de la această restricţie ne rezervăm dreptul de a acţiona în instanţă împotriva emitentului Mail-urilor de tip Spam.


5. Valabilitatea juridică a acestei excluderi a responsabilităţii:

Această excludere a responsabilităţii se va considera parte integrantă a ofertei pe internet de către acela care a fost îndrumat la această pagină web. Dacă anumite părţi sau anumite formulări ale textului juridic nu mai corespunde sau nu corespunde în totalitate, atunci conţinutul şi valabilitatea restului documentului va rămâne neschimbat.